PIERWSZY TEST LUNET

Pierwsza próba testowania lunet odbyła się w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia 2 sierpnia 2003 w godzinach 16-18, przy zmiennej pogodzie z przewagą całkowitego zachmurzenia z przejaśnieniami.

Testowano lunety: Swarovski AT 80 z okularem zoom 20-60x, Leica Televid 77 z okularem zoom 20-60x i Kowa TSN-821 z okularem 50x wide.

Obserwacje prowadzono przy powiększeniach 20x (z zoomem) i 50x.

Obserwacje z bliska 20 m i ok. 100 m, patrząc na ptaki (śpiąca krzyżówka z 20 m)
i liście w odległości 100 m.

W tej pierwszej próbie testowania lunet brały udział jedynie 2 osoby: Adam Dybich i autor niniejszej witryny. Oceniano takie cechy lunet jak:

* rozdzielczość – ostrość obrazu w środku pola widzenia – punktacja 1-10
* ostrość obrazu od brzegu do brzegu pola widzenia – punktacja 1-10
* jakość pola widzenia – jasność, refleksy, abberacje, szerokość pola widzenia – punktacja 1-10
* ostrzenie (głębia ostrości, łatwość i skuteczność manipulowania pokrętłami ostrości) punktacja 1-10
* ogólny wygląd i wykonanie – punktacja 1-5

Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w tym teście to 45, a wyniki poniżej.

lu_test_pierwszy_tab1

Jak widać różnice w ocenach pomiędzy osobami są niewielkie, a uzyskana kolejność lunet identyczna.